Rabu, 25 Mei 2016

Budowa balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Stawianie ploty Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Ploty z plastiku na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z plastyku na plot i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu i zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do stawiania plot z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak planowane plotki Winylowe na plot i bramę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane balaski plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar